โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศ15มิ.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปฐมนิเทศ15มิ.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 มิถุนายน  2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562 มีนักศึกษา ระดับประกาศนียบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา