โลโก้เว็บไซต์ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าว14มิ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าว14มิ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการ ฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทน์ จำกัด
วันที่ 14 มิถุนายน  2562 ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญด้านเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สหกรณ์วัดจันทน์ จำกัด ร่วมกับ  มหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา