โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์28พ.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์28พ.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
          วันที่  28 พฤษภาคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา