โลโก้เว็บไซต์ รับอาจารย์จากเกาหลี28พ.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับอาจารย์จากเกาหลี28พ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาต้อนรับ อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International Cooperation Agency:KOICA) ประจำประเทศไทย
วันที่  28 พฤษภาคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับ Ms. Jang Ye Seul ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา