โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่  28 พฤษภาคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย พนักงาน  ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ  ในวัย 99 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา    โดยมี  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ   ภายในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธี  ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติตลอดช่วงชีวิต เป็นคนดีแห่งแผ่นดิน เป็นต้นแบบของคนไทยที่รักชาติบ้านเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม จากการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากขอบคุณภาพจาก สุภิญญา  ก้อนแก้ว และ  กรกฏ  พีระเกียรติขจร

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา