โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์24พ.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์24พ.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบ “ชุมชนรับรอง”
วันที่ 24 พฤษภาคม  2562  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบ “ชุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา