โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับ อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี  ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International  Cooperation Agency:KOICA) ประจำประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ต้อนรับ อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International Cooperation Agency:KOICA) ประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 988 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  28 พฤษภาคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับ Ms. Jang Ye Seul  อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี  ขององค์การความร่วมมือ​ระหว่าง​ประเทศ​ของเกาหลี (Korea International  Cooperation Agency:KOICA) ​ประจำประเทศไทย​ ซึ่งจะมาปฏิบัติ​หน้าที่ด้านส่งเสริมการเรียนการสอน  ด้านภาษาและวัฒนธรรม​ประเทศ​เกาหลี  ​ให้กับ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​  พิษณุโลก  เป็นระยะเวลา  2  ปี  โดยจะมีอาจารย์​ประจำสาขาศิลปศาสตร์​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​และ​ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นผู้ดูแล

 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา