โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1  15มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1 15มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1
วันที่  15  มีนาคม  2562  ผศ. กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจครั้งที่ 1 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา