โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิม16มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปัจฉิม16มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 มีนาคม 2562   นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา