โลโก้เว็บไซต์ อบรมทำขนมไทย7มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมทำขนมไทย7มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมให้ความรู้เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาขนมไทย
วันที่   6 มีนาคม 2562   เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่ออนุรักษ์และต่อยอด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา