โลโก้เว็บไซต์ อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการ8มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการ8มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม  1  อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา