โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดมอบเกียรติบัตรนักวอลเลย์บอล27ก.พ.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จังหวัดมอบเกียรติบัตรนักวอลเลย์บอล27ก.พ.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา



จังหวัดพิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ม.เทคโนโลยีราชมคลล้านนา พิษณุโลก
วันนี้ (27 ก.พ.62) นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติให้กับประธานชมรม  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  ผู้ช่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา