โลโก้เว็บไซต์ ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว21ก.พ.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว21ก.พ.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ
 วันที่  21 กุมภาพันธ์  2562   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ  โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา