โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดพิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ม.เทคโนโลยีราชมคลล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ม.เทคโนโลยีราชมคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1005 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (27 ก.พ.62) นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติให้กับประธานชมรม  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  และนักกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา พิษณุโลก  จำนวน  14  คน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษณุโลก  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)  ครั้งที่ 46  “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์”   ภายในงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   ทั้งนี้  เพื่อเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา พิษณุโลก  ต่อไป

 

ภาพ – สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา