โลโก้เว็บไซต์  ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่  21 กุมภาพันธ์  2562   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ  โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ   ต.เขาสามยอด  อ.เมือง จ.ลพบุรี   จัดโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก   รับบิณฑบาต  โปรดญาติโยม  ณ  ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  เวลา  05.00 – 12.00  น. 

เวลา  06.00 น.      ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดเช้า) 

เวลา  08.00 น.      ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้)  

เวลา  09.30  น.     ตลาดเทศบาล 6  (ตลาดร่วมใจ) 

เวลา  11.30  น.     ฉันภัตตาหารเพล  ณ  ตลาดโคกมะตูม 

          กิจกรรมดังกล่าวมี  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางการบิณฑบาต  คอยรับและประคองของบิณฑบาต จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงร่วมทำบุญช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อ HIV   เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ  และ เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ ณ  วัดพระบาทน้ำพุ  

จากนั้น เวลา  13.00 - 16.00  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562    โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)  บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง  “โรคเอดส์..กับวัดพระบาทน้ำพุ”    และการแสดงดนตรี  จาก วงอีกา(เด็กกำพร้าจากวัดพระบาทน้ำพุ)   ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี   โดยมี นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก  โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ได้รับการบริจาค จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งกองผ้าป่าสามัคคี ครั้งนี้ ได้ถวายให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)    เป็นเงินจำนวน  62,546.50  บาท

          กิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก  ให้กับนักศึกษา  นักเรียน  และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก     ได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ในปัจจุบัน  เกิดความเมตตาและเอื้อเฟื้อ กับผู้ติดเชื้อ HIVและเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ  และ บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ ณ  วัดพระบาทน้ำพุ  ต.เขาสามยอด   อ.เมือง จ.ลพบุรี   โดยท่านเจ้าคุณกล่าวว่า "ขณะนี้วัดพระบาทน้ำพุไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และสิ่งที่ดีขึ้นคือผู้ป่วย HIV มีทางรักษามากขึ้นและสามารถมีชีวิตยืนยาวกว่าเมื่อก่อน ทำให้ประชากรที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุมีจำนวนมากขึ้นถึง 2 พันชีวิต แต่ละวันต้องใช้ข้าวสารและอาหารจำนวนมาก สิ่งที่อยากได้นอกจากของใช้จำเป็นเช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ของใช้ส่วนตัวต่างๆ แล้ว ยังต้องการข้าวสาร และขนมปังปี๊บให้กับเด็กๆ ซึ่งหากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปบริจาคกันได้"

         

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม  นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา