โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนพุทธชินราชพิทยาเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ 13ก.พ.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนพุทธชินราชพิทยาเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ 13ก.พ.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาสอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้กับนักเรียนพุทธชินราชพิทยา
วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา