โลโก้เว็บไซต์ สอบV-NET26-27ม.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สอบV-NET26-27ม.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ศูนย์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562  นำโดย  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา