โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรปีใหม่21ม.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทำบุญตักบาตรปีใหม่21ม.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา“ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” เนื่องในเทศกาลปีใหม่
วันที่ 21  มกราคม 2562   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดกิจกรรมพิธี “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง”  พระสงฆ์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา