โลโก้เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยดูงาน15ม.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยดูงาน15ม.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 15 มกราคม 2562  คณะผู้ช่วยรองคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา