โลโก้เว็บไซต์ งานเสวนาศิษย์เก่า1ธ.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเสวนาศิษย์เก่า1ธ.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ
วันที่  1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา