โลโก้เว็บไซต์ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล7ธ.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล7ธ.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจังหวัดพิษณุโลกร
วันที่ 7 ธันวาคม 2561  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย คณาจารย์  และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา