โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี13พ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี13พ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่  13  พฤศจิกายน 2561  ทีมงานคณะกรรมการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พร้อมด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา