โลโก้เว็บไซต์ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ประจำปี 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน  2561   อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ผศ.กานต์ธีรา ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา