โลโก้เว็บไซต์ ทอดกฐินมทร.ล้านนา3พ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทอดกฐินมทร.ล้านนา3พ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สืบสาน รักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐิน ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา