โลโก้เว็บไซต์ ประชุมล้านนาสัญจร2พ.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมล้านนาสัญจร2พ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา