โลโก้เว็บไซต์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย29ต.ค.2561    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย29ต.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
วันที่  29 ตุลาคม 2561  งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดพิธีมอบ  “รางวัลนักวิจัยต้นแบบ  และรางวัล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา