โลโก้เว็บไซต์ มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬากาบัดดี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬากาบัดดี้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบเหรียญางวัลการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 24  ตุลาคม  2561  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น  ในก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา