โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบเหรียญางวัลการแข่งขันกีฬากาบัดดี้  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  ครั้งที่ 35 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบเหรียญางวัลการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 ตุลาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24  ตุลาคม  2561  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น  ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์”  ณ  โรงอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

สรุปผลการแข่งขัน

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ                    จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศอันดับ 2      จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศอันดับ 3      จังหวัดเชียงราย และ  จังหวัดแม่ฮ่อนสอน

 

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ                    จังหวัดลำพูน

รองชนะเลิศอันดับ 2      จังหวัดเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ 3      จังหวัดตาก และ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา