โลโก้เว็บไซต์ งานวันปิยมหาราช23 ต.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานวันปิยมหาราช23 ต.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปี 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00  น.  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกองบริหาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา