โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ3ต.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ3ต.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ
วันที่ 3 ตุลาคม  2561  ที่ลานกิจกรรมชั้น1  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษาระดับชั้นปีที่  3  และ 4  คณะวิศวกรรมศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา