โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีประชุม24ก.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อธิการบดีประชุม24ก.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีประชุมพบปะรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 24 กันยายน 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พิษณุโลก เพื่อประชุมพบปะรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา