โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการประกวด RMUTL PLC Star  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการประกวด RMUTL PLC Star

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมการประกวด RMUTL PLC Star Contest 2018
วันที่ 29  สิงหาคม  2561  สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมการประกวด RMUTL PLC Star Contest 2018 (ประกวด ดาว, เดือน, Miss Congeniality,...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา