โลโก้เว็บไซต์ บันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 14 สิงหาคม  2561  เวลา  20.00 น.   นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา