โลโก้เว็บไซต์ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง25ก.ค.61   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง25ก.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง
วันที่ 25 กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา