โลโก้เว็บไซต์ บันทึกเทปถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บันทึกเทปถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาบันทึกเทปถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561   รศ.ดร.คมสัน​ อำนว​ย​สิทธิ์ พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา