โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรระยะสั้น 16ก.ค.61  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรระยะสั้น 16ก.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
จากการสร้างร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2561  ในวันที่  16 กรกฎาคม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา