โลโก้เว็บไซต์ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น4ก.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น4ก.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นำนักศึกษา
วันที่ 4  กรกฎาคม  2561  แผนกพยาบาล  กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (ชีวิตใหม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา