โลโก้เว็บไซต์ บันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561   ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง   รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา