โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี2561
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทำกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  โดยมี รศ.เริงนภรณ์ โม้พวง รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา