โลโก้เว็บไซต์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  (ระดับประเทศ)
อ.ศักดิ์สิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด นำทีมนักศึกษา คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา