โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจำปี2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1066 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทำกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  โดยมี รศ.เริงนภรณ์ โม้พวง รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และทีมงานคณาจารย์ พนักงาน ดำเนินงานและให้กำลังใจ  ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในรั้วมหาวิทยาลัย ต่อไป

          **กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สถานพยาบาลการแพทย์นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา