โลโก้เว็บไซต์ รับน้องปลูกข้าวแบบดำนา 24มิ.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับน้องปลูกข้าวแบบดำนา 24มิ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยรุ่นพี่พารุ่นน้องปลูกข้าวแบบดำนา
วันที่  24 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ดร.คมสัน​ อำนว​ย​สิทธิ์​ อาจารย์​อาวุโส​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา