โลโก้เว็บไซต์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 22-30มิ.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 22-30มิ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนาพิษณุโลก คว้ารางวัลหลายรายการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ
ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก​ คว้ารางวัลหลายรายการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3​ และการแข่งขันทักษะเกษตรอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 มิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา