โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ศึกษาดูงาน20มิ.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ศึกษาดูงาน20มิ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
วันที่ 20 มิถุนายน 2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา