โลโก้เว็บไซต์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 7มิ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 7มิ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 7 มิถุนายน 2561  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  อาจาย์อาวุโส  พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  พร้อมด้วย  ผศ.จารวี  เลิกสายเพ็ง   ผศ.ดร.กฤ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา