โลโก้เว็บไซต์ เปิดงานโครงการ Smart camp 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดงานโครงการ Smart camp 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการ Smart camp(เรียนปรับพื้นฐาน)นักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 12  มิถุนายน  2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดพิธีเปิดงานโครงการ Smart camp  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โดยได้รับเกียรติ​จาก​ รศ.ดร.คม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา