โลโก้เว็บไซต์ วันสิ่งแวดล้อมโลก5มิ.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก5มิ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาม.ราชมงคลล้านา พิษณุโลก ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 5 มิถุนายน  2561  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  คณาจารย์   ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา