โลโก้เว็บไซต์ งาน G.E.Day2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน G.E.Day2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนางาน G.E.Day ประจำปี 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน G.E.Day  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา