โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่  25 กุมภาพันธ์  2561  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบของที่ระลึกให้กับ ดร.กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา