โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่ารา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา